Your Time
Server Time
x2000 Đang trực tuyến: 221
Open Máy Chủ Mới

Alpha Test 13:00 Thứ 7 - Open Beta 13:00 Thứ 2

Mu Online S6.15

Free Wcoin - Săn Boss - AutoReset - KeepPoint

Tham Gia Ngay

Đông Người Chơi Nhất - Hay Nhất Hiện Nay

Player Profile
Chrtobmt
Grand Master
Level79
Master Level0
Resets2
Relife0
Strength415
Agility4,015
Vitality415
Energy5,326
Kills7
StatusOffline